För mig är alltid glaset halvfullt, inte halvtomt, optimistisk rakt igenom!

Jag ser det positiva i alla människor och kan kanske ibland upplevas som naiv.
För mig handlar det om att jag vill göra det bästa av livet och förhoppningsvis smittar det av sig!

Jag lägger fokus på det vackra i en människas utseende och jobbar för att du som kund ska se det jag ser hos dig.
Många människor lägger väldigt mycket energi på att dölja ”skavanker” istället för att plocka fram det speciella & unika med just deras utseende, oftast bottnar det i dålig självkänsla och dåligt självförtroende.
Det krävs mod för att visa den man är, jag vill inspirera till att synas och ta lite plats!